W przychodni wykonujemy podstawowe badanie neurologiczne. Jesteśmy w stanie określić funkcjonowanie nerwów czaszkowych i staramy się odnaleźć neurolokalizację problemu. Często posiłkujemy się badaniami dodatkowymi w tym krwi, USG i badaniem RTG. Współpracujemy z placówką wykonującą badania tomografem oraz rezonansem magnetycznym.

Prowadzimy pacjentów m.in. z padaczką, zaburzeniami przedsionkowymi, po udarach niedokrwiennych, z zaburzeniami neurologicznymi, wynikającymi z wieku starczego.